ДОПОМОЖЕМО ДИТИНІ ПОЧУТИ СВІТ
18.04.2019
Важливість комплексної слухової реабілітації
19.04.2019
ДОПОМОЖЕМО ДИТИНІ ПОЧУТИ СВІТ
18.04.2019
Важливість комплексної слухової реабілітації
19.04.2019
Show all

РАННЄ ВТРУЧАННЯ – ПЕРЕДУМОВА УСПІХУ

Слух дитини необхідно перевірити у перші місяці, краще дні, життя малюка.

Виявити порушення слуху на ранніх етапах розвитку можливо завдяки скринінгу слуху новонароджених.


Дуже важливо якомога раніше виявити у немовляти порушення слуху, щоб вже в перші місяці життя почати діяти: забезпечити звукову стимуляцію шляхом слухопротезування, правильно спілкуватися з дитиною, вчити слухати та користуватися мовленням для спілкування, розвивати слухове сприймання, надавати фахову підтримуючу (корекційну) допомогу,  впливати на розвиток дитини в умовах сім’ї.

Якщо новонародженому малюкові не проводили скринінгу слуху, то при виникненні підозри про порушення слуху батькам слід негайно звернутися за консультацією до міського чи обласного сурдологічного кабінету, або у дитячу поліклініку до лікаря отоларинголога. Це дасть змогу організувати комплексну допомогу у найбільш сприятливий ранній період розвитку.


Більшість приладів для скринінгу слуху новонароджених використовують явище отоакустичної емісії.
В Медичному центрі «АВРОРА» та багатьох медичних закладах України використовується прилад OtoRead компанії Interacoustics (Данія).

Об’єднаною комісією по слуху дітей у 2007 році (США) був сформульований Стандарт раннього виявлення і корекції порушень слуху, який згодом став загальноприйнятим і отримав назву «1-3-6» відповідно до граничних оптимальних вікових меж виявлення порушення (до 1 місяця), визначення ступеня та характеру порушення (до 3 місяців) та початку корекційно-реабілітаційних заходів (до 6 місяців). Відтоді неонатальний скринінг слуху запровадили на державному рівні понад 50 країн світу (США, Канада, Великобританія, Бельгія, Голландія та ін.). Практика раннього втручання стала обов’язковою на європейському просторі.

Україна впевнено стала на європейський шлях розвитку. Зусилля науковців, громадських організацій, дотичних відомств спрямовуються на розроблення і впровадження Програм раннього втручання, зокрема й для дітей з порушеннями слуху.

Починати навчати потрібно одразу після того, як виявлене порушення слуху у дитини.

Виявити порушення слуху необхідно якомога раніше. Одразу після виявлення варто починати надавати допомогу.

Слухова допомога у ранньому віці спрямована на:

 • максимальне відновлення порогів слухового сприймання дитини завдяки використанню сучасного засобу корекції порушення слуху, його аудіологічного менеджменту та технічного супроводу;
 • забезпечення перебування дитини у мовленнєвому середови- щі, яке враховує особливості розвитку навичок на певному етапі та мотивує дитину до слухання та мовленнєвого спілкування;
 • забезпечення розвитку навичок слухання та мовлення дитини у відповідності до її віку та слухового досвіду;
 • використання набутих навичок у щоденній життєдіяльності.

Вже з першого року (перших місяців) життя дитину з порушенням слуху доцільно привчати:

 • підтримувати слухо-зоровий контакт з дорослим;
 • розрізняти мовленнєві і немовленнєві звучання;
 • наслідувати рухи, дії та мовленнєві сигнали дорослого;
 • супроводжувати вокалізаціями предметні дії з іграшками;
 • розрізняти та реагувати на інтонації у мовленні дорослого.

Щоденні тренування допоможуть малюкові навчитися:

 • разом із дорослим промовляти голосні звуки, окремі склади та найпростіші слова;
 • розуміти слова-назви предметів оточення та використання, повсякденних дій та окремих ознак предметів;
 • наближено називати своє ім’я, предмети оточення, повсяк- денні дії, окремі ознаки предметів;
 • у доступний спосіб звертатися до близьких;
 • у доступний спосіб висловлювати власні побажання;
 • розуміти та виконувати деякі прохання дорослого.
© Дитина з порушенням слуху: Навігація для батьків. Відділ освіти дітей з порушенням слуху Інституту педагогіки та спеціальної психології  імені Миколи Ярмаченка НАПН України, Медичний центр слухової реабілітації АВРОРА, - К., 2018